A TENIR EN COMPTE

• TA: Setmana Santa, Sant Joan, Nadal, Fi d’Any i ponts
• Per a estades exclusivament entre setmana o bé per estades més llargues si us plau, contacteu amb nosaltres per a descomptes especials.
• Hi ha una fiança de 300 € a entregar a l’arribada que es retornarà al finalitzar l’estada en un termini màxim de 48 hores.
• Es cobrarà un suplement de 30 € per animal de companyia.
• La realització de la reserva implica l’acceptació de les següents condicions de reserva. (més avall)
• El preu publicat inclou tots els impostos aplicables a l’allotjament, excepte la taxa turística imposada per la Generalitat de Catalunya i que és de 0,90€ per persona major de 16 anys i nit. Aquesta taxa caldrà pagar-la addicionalment al moment de l’arribada en funció del nombre de persones que sigueu
• Estada mínima 2 nits en temporada alta.

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

En cas d’anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents:
– El 50% de la paga i senyal més 30€ en concepte de despeses d’administració, quan l’anul·lació de la reserva es faci amb més de trenta dies d’antelació a la data d’entrada a l’allotjament.
– El 100% de la paga i senyal, quan l’anul·lació s’efectuï amb menys de trenta dies d’antelació.
En cas de circumstàncies fora del control del client o per causa major, s’aplicaran els mateixos criteris exposats en aquest apartat.

2. Canvis en la reserva
Només s’accepten canvis en la reserva (de dates o de casa) abans que hagin passat 72h d’haver enviat la confirmació de la reserva i sempre que faltin més de 15 dies per a l’entrada. En cap cas s’acceptarà endarrerir la data d’entrada o guardar els diners per a futures reserves.
En cas que es vulgui fer un canvi i hi hagi disponibilitat Masos Can Sot pot oferir adelantar la data (és a dir venir abans de la data per a la que es té contractada la reserva). En cas que no hi hagi disponibilitat o al client no li vagi bé, la reserva s’entendrà com a anul·lada.
Per a canvis menors tals com: animals, persones de més o de menys, bressol i altres serveis extres, contactar directament a Masos Can Sot per tal de modificar la reserva.

3. Indemnitzacions per renúncia de l’estada
Quan el client allotjat a Masos Can Sot l’abandoni abans de la data fins a la qual el tenia reservat, haurà d’abonar l’import total pels dies que resten d’estada.

4. Horaris d’arribades i sortides
L’horari d’entrada és entre les 17.00 i les 20.00 hores i la sortida s’haurà d’efectuar com a molt tard a les 12.00 del matí en temporada alta. En el cas d’estades de cap de setmana en temporada baixa i ponts, podran gaudir de late check-out i la sortida es pot retardar fins la tarda, sempre amb previ avis.
Es permet olles il’entrada abans o després d’aquesta hora, consulteu abans per tal de concretar una altre hora per a la entrega de les claus (sempre i quan el propietari tingui disponibilitat, que no obligació).

5. Forma de pagament
En el moment d’efectuar la reserva s’ha de fer una paga i senyal del 30% de l’import total. Si passats 3 dies des de la confirmació no s’ha rebut la paga i senyal la propietat es reserva el dret de cancel·lar la reserva sense previ avís.
L’import restant, s’haurà d’abonar a l’arribada i en efectiu.

6. Obligacions del client
La ocupació de l’allotjament es limitarà al nombre de persones que s’indiquen en el contracte, comptant també els nens (que vagin sense el seu propi llitet i tinguin més de 2 anys) com persones a efectes de l’ocupació. El propietari o persona responsable de l’allotjament podrà impedir l’entrada a l’allotjament en cas d’excedir el nombre permès. Si es detecta que durant l’estança hi ha un nombre superior de persones a l’autoritzat quedarà automàticament cancel·lada la reserva, podent procedir al desallotjament de la casa. En cas de visites diürnes, consultar tarifes.
El llogater té la obligació de deixar l’allotjament recollit i presentable. Això inclou (orientativament) que la vaixella ha d’estar neta i col·locada en el seu lloc, la nevera sense restes de menjar i les escombraries han d’haver-se buidat. Si el llogater no deixa el seu allotjament en l’estat anteriorment citat, el propietari es reserva el dret de cobrir qualsevol despesa de neteja extra a través de la fiança.

7. Fiança
La fiança a dipositar en el moment de l’arribada a la casa és de 300€ a pagar en efectiu o per tarjeta de crédit. Aquesta es tornarà en el termini màxim de 48 hores des de la data de sortida, per tal de poder comprovar el correcte estat de l’allotjament. Si s’hagués fet amb targeta de crèdit queda retingut en el seu compte per la seva entitat bancària un màxim de 8 dies, alliberant-se automàticament a continuació.En cas de desperfectes, la propietari de la casa es reserven el dret a retenir la quantitat pertinent per a cobrir el cost dels desperfectes ocasionats. En cas de desperfectes superiors a l’import esmentat, la propietat prendran les accions legals pertinents.

8. Inventari de la casa
Les cases disposen dels estris necessaris per a les persones que les ocupen. Si en el moment d’arribar observen que falta alguna cosa (gots, plats,…) ho han de comunicar al propietari. De la mateixa manera, si durant la seva estada es trenca alguna cosa cal que ho comuniquin al propietari i, eventualment, es facin càrrec de la seva substitució.

9. Confirmació de la reserva
Qualsevol reserva realitzada des de qualsevol via, és supervisada manualment per tal de confirmar que tots els aspectes de la reserva són correctes (preu, ocupació i característiques). Un cop revisada la reserva i rebut el pagament per part del client, s’envia un e-mail de confirmació de reserva / comprovant de pagament. La reserva es considera confirmada per part de Masos Can Sot un cop s’ha enviat l’email de confirmació de reserva / comprovant de pagament i, en cap cas es considerarà confirmada abans.
En cas que hi hagi alguna irregularitat en la reserva i aquesta no sigui acceptada per part de Masos Can Sot, en cas que el client hagi efectuat algun pagament, se li retornarà íntegrament l’import entregat a compte.

10. Protecció de dades
D’acord amb l’establert per la Llei orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes dels formularis seràn incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d’Antonio Costa Pagès, S.L (Masos Can Sot) amb la finalitat d’atendre la seves consultes i remitir-li l’informació relacionada que pugui ser del seu interés. Pot excercir els seus drets d’acces, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra direcció Passeig de Gràcia, 85, 3º, 08008 – Barcelona.